اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123926&title=چرا ما که در خلقت نقشی نداشته ایم باید عذاب شویم ؟

اشتراک گذاری