اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=124189&title=حدیث درباره دختر دادن به خواستگار بی دین و فاسق (بی نماز)

اشتراک گذاری