اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=124207&title=انتقال آب کارون به کویت و عراق از شایعه تا واقعیت؟!

اشتراک گذاری