اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=124359&title=احترام و حرمت عمامه در سیره آیت الله قاضی

اشتراک گذاری