اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=124476&title=عدل الهی چیست /درس بیستم عقاید آیت الله مصباح یزدی

اشتراک گذاری