اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=124813&title=3 مصیبتی که هرروز به آدمی مى رسد و حتى از یکی از آنها پند نمى گیرد

اشتراک گذاری