اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=124869&title=بیانات مقام معظم رهبری درباره ماه ذی القعده

اشتراک گذاری