اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=124894&title=«عقلانیت عبور از دولت روحانی»

اشتراک گذاری