اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=124897&title=آشنایی با «انجیل های چهارگانه مسیحیت»

اشتراک گذاری