اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=12503&title=اعمال ماه رجب در كتاب المراقبات

اشتراک گذاری