اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=125408&title=ابن تیمیه: نماز خواندن [ابوبکر] به جای پيامبر (ص)، دليل بر اين نيست كه آن شخص، خليفه پيامبر باشد

اشتراک گذاری