اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=125562&title=حدیث توبه /تمجید و جایگاه والای کتاب اربعین حدیث شیخ بهایی از زبان آیت الله جوادی آملی

اشتراک گذاری