اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=125628&title=نحوه جبران گناهان گذشته پس از توبه چگونه است

اشتراک گذاری