اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=125977&title=مقایسه خلفا در اعتراف احمد حنبل و برتری حضرت امام علی بر ابوبکر و عمر

اشتراک گذاری