اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=126101&title=عصمت انبياء/درس بيست و چهارم از کتاب آموزش عقاید آیت الله مصباح یزدی

اشتراک گذاری