اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=12637&title=شرح دعاي غريق در زمان غيبت

اشتراک گذاری