اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=126449&title=آداب خوردن و خوابيدن از نظر اسلام را ذكر نماييد؟

اشتراک گذاری