اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=126488&title=طراحی آرم وسط پرچم ایران

اشتراک گذاری