اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=126875&title=تکلیف کسانی که در کشورهای کفر به دنیا می آیند

اشتراک گذاری