اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=127045&title=با غسل جنابت تا چه زمانی می توان نماز خواند؟

اشتراک گذاری