اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=127312&title=ابراهیم مالک اشتر چگونه کشته شد

اشتراک گذاری