اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=127318&title=آیا کتاب تورات و انجیل فعلی جزو کتب ضاله می باشند

اشتراک گذاری