اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=127525&title=شرایط اتصال به نماز میت چگونه است؟

اشتراک گذاری