اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=127537&title=حکم برداشتن پول صدقات بجای قرض داده شده به فقیر

اشتراک گذاری