اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=127676&title=وضوی امام خمینی در بیابان‌های بصره

اشتراک گذاری