اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=127730&title=آيا اسلام با گذر زمان هماهنگ است؟

اشتراک گذاری