اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=127934&title=انسان کاری مهم تر از خودسازی ندارد

اشتراک گذاری