اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128013&title=حکم هدیه از شخص ربا خوار

اشتراک گذاری