اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128214&title=محل زندگی امام زمان قبل از ظهور کجاست

اشتراک گذاری