اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128219&title=آیا اسماعیل جانشین امام جعفر صادق علیه السلام بود

اشتراک گذاری