اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128435&title=داشتن هدف و انگیزه دنیایی در کنار انگیزه ها و اهداف اخروی

اشتراک گذاری