اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128461&title=آیا فقر برخی افراد، (العیاذ بالله) ظلم خدا به آنها نیست؟

اشتراک گذاری