اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128506&title=مؤمن غبطه مى خورد و حسادت نمى ورزد اما منافق…

اشتراک گذاری