اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128576&title=پنج عذابی که پس از شیوع پنج گناه بر جامعه نازل می شود

اشتراک گذاری