اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128644&title=حدیث: قطع عذر و بهانه با علم

اشتراک گذاری