اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128737&title=حدیث: عاقبت مشورت با شخص دروغگو

اشتراک گذاری