اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128744&title=حدیث: امانتدارى روزى مى آورد و خيانت در امانت فقر

اشتراک گذاری