اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128767&title=حکم مس تسبیح و مُهر تربت در زمان عادت ماهانه

اشتراک گذاری