اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128838&title=نصیحت پیامبر ص به امام علی ع در نهی دروغ و عاقبت آن!

اشتراک گذاری