اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128897&title=آیا برخی امامان بنایشان بر سازش با حکام ظلم و جور بوده است؟

اشتراک گذاری