اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128907&title=خراب شدن تهران در آخرالزمان

اشتراک گذاری