اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128919&title=علت جمع خواندن نماز شیعیان

اشتراک گذاری