اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128931&title=نابودی دانشگاه جندی شاپور در حمله اعراب به ایران؟!

اشتراک گذاری