اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=128972&title=شرح حدیث قهر کردن بیش از سه روز با برادر دینی

اشتراک گذاری