اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=129030&title=سند حدیث پیامبر ص: من به اطفال سقط شده شما هم مباهات مى كنم

اشتراک گذاری