اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=129038&title=ناخن گرفتن در شب خوب است یا بد

اشتراک گذاری