اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=129042&title=خلقت انسان از آب و خاک شیرین و تلخ

اشتراک گذاری