اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=129130&title=آیا گناه زمینه تسخیر شیطان بر انسان و عدم توانایی توبه است

اشتراک گذاری