اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=129370&title=حکم گوشت یخ زده از نظر امام خمینی (جنجال بر سر یک فتوا!)

اشتراک گذاری