اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=129430&title=حکایتی خواندنی، بترسید از عقوبت حق الناس؟!

اشتراک گذاری